Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Seksualinė Magija

 

Magija, pagal Novalį, yra menas sąmoningai įtakoti Vidinį Pasaulį. Išskirtinėje gyvenimo knygoje liepsnojančiomis anglimis yra užrašyta, jog karšta meilė tarp vyro ir moters veikia magiškai. Hermis Trismegistas, triskart didis dievas Totas Ibis, savo Smaragdo Lentelėje rašė:

„Aš jums duodu meilę, kurioje slypi giliausia išmintis.“

Visi mes turime tam tikras elektrines ir magnetines jėgas savo viduje ir kaip magnetas mes spinduliuojame traukos ir atstūmimo jėgas... Tarp mylimųjų magnetinė jėga yra ypatingai stipri ir jos poveikis turi toli siekiantį efektą.Seksualinė Magija (Sahadža Maithuna) tarp vyro ir žmonos yra pagrįsta polinėmis savybėmis, kurios neabejotinai turi savo potencialų elementą seksualiniuose santykiuose. Ne hormonai ar patentuoti vitaminai yra reikalingi gyvenimui, bet greičiau autentiškos žinios apie TAVE ir MANE, apsikeitimas kruopščiausiai atrinktais emociniais ir erotiniais gebėjimais tarp vyro ir moters.

Praėjusioje Žuvų eroje viduramžių asketizmas atmetė seksualinius santykius, charakterizuodamas juos kaip tabu ar nuodėmę. Naujas revoliucinis Vandenio eros asketizmas yra pagrįstas seksualiniais santykiais; yra aišku, kad raktas į visas galias randamas Lingam-Joni paslaptyse.

Iš seksualinio ilgesio ir dvasinio entuziazmo inteligentiškos kombinacijos, tarsi burtų pagalba, iškyla magiška Sąmonė.

Išmintingas autorius pasakė:

„Seksualinė magija veda į Sielos vienybę ir jausmingumą, kitais žodžiais sakant, į gyvybę įkvepiantį seksualumą. Seksualumas daugiau nebe charakterizuojamas kaip įtartinas ir paniekinantis, kuris turi būti praktikuojamas tik slaptai ir su neabejotina, pripažinta gėda; priešingai, seksualumas apibūdinamas kaip nuostabus džiaugimasis gyvenimu, prisisunkęs to ir kaip pakilus egzistavimo patvirtinimas, kuris laimingai užtikrina laisvos Asmenybės pusiausvyrą.“

Mums skubiai reikia pabėgti nuo niūrios kasdieninės tendencijos vulgariai poruotis ir įeiti į švytinčią magnetinės pusiausvyros sferą, kad savo sutuoktinyje atrastume patys save, kad rastume jame (joje) Kelią Skustuvo Ašmenimis, slaptą kelią, kuris veda į galutinį Išsilaisvinimą.

„Tik tada, kai mes žinome ir naudojamės magnetizmo dėsniais tarp kūnų ir sielų, visi mūsų pasakyti žodžiai apie meilę, seksualinius santykius, seksualumą nustos būti laikini, beprasmiai vaizdai, miglos, kurios išnyksta su šviesa.“

Yra daug sunkumų studijuojant Seksualinę Magiją; nelengva demonstruoti Seksualinę Jogą, maithuną, kaip išmokstamą ir aiškią, kontroliuojant subtiliausias nervines sroves ir daugialypės pasąmonės, infrasąmonės ir nesąmoningumo poveikį sielai.

Pakalbėkime aiškiai ir be užuolankų: Seksualinė Joga yra tiesioginio ir intymaus eksperimentavimo reikalas, kažkas ypatingai asmeniško.

Seksualinėje Magijoje dėl dvasingumo yra būtina atsisakyti gyvuliško gašlumo, jei mes iš tikrųjų norime rasti Ariadnės pakilimo siūlą, paauksuotą virvelę, kuri atves mus iš tamsos į šviesą, iš mirties į nemirtingumą.

Didis filosofas, kurio vardo nenorėčiau minėti, pasakė:

„Jeigu ir sielos, ir Dvasios autentiškos dauginimosi energijos yra sutelktos mūsų sąmonės gilumoje, tada būtent simpatinėje nervų sistemoje mes randame link vidinės realybės vedančią tarpininkę ir gidę – su savo jautrių nervinių mazgų spindinčiu tinklu – kuri įtakoja ne tik sielos organus, bet taip pat valdo, nukreipia ir kontroliuoja pačius svarbiausius kūno centrus. Tokiu pačiu paslaptingu būdu ji prižiūri, jog apvaisinimo stebuklas virstų naujos būtybės gimimu, taip pat kaip ir prižiūri širdies, inkstų, antinksčių kapsulių, generatyvinių liaukų, t. t. fenomenus.

Kita vertus, simpatinė nervų sistema, kaip autentiška kūno Dvasia Kūrėja, su visu savo dvasingumu ir jautrumu gyvenimo ritmams, bando subalansuoti visus jai pavaldžius psichinius ir fizinius elementus Visatos ritmu per molekulinių srovių nukreipimą ir kosminių spindulių kristalizaciją.

Iš tikrųjų ši Nervus Sympaticus taip pat yra ir Nervus Ideoplasticus, kuri turėtų būti suprantama kaip tarpininkė tarp mūsų nesąmoningo, instinktyvaus gyvenimo ir santūraus gyvo vaizdinio, įspausto mūsų Dvasioje nuo daugelio amžinybių. Tai yra nuostabi tarpininkė subalansuotoja, kuri gali nuraminti ir sutaikinti amžiną poliškumą kylant ir leidžiantis sielos saulei juodo ir balto, meilės ir neapykantos, Dievo ir velnio, egzaltacijos ir nuosmukio pasireiškimuose.“

Dieviškoji dvilytė būtybė, Adomas Kadmonas, iš pirmosios žmonijos rasės, dauginosi pasinaudodami tik valia ir magiška vaizduote, kurias jungė vibruojanti harmonija. Kabalos senovės išminčiai patvirtino, kad toks valios ir vaizduotės potencialas buvo prarastas padarius nuodėmę. Dėl šios priežasties Žmogus buvo išvytas iš Edeno sodo. Ši nuostabi hebrajiškos kabalos samprata yra pagrįsta didžia tiesa. Tiksli Seksualinės Magijos funkcija yra atkurti originalią dievišką rojaus dvilypumo vienybę mumyse. 

Vienas pranašas pabrėžtinai išdėstė:

„Seksualinės Magijos darbas keičia kūną ir sukelia idealų seksualumo akcentą sieloje. Dėl šios priežasties tik tos būtybės, kurios bando nugalėti dualistinę dilemą tarp sielos ir pojūčių pasaulių, kurios apdovanotos giliausiu budrumu, kurios yra absoliučiai laisvos nuo bet kokio veidmainiavimo, šventeiviškumo, gyvenimo atsižadėjimo ar nuvertinimo – sugeba praktikuoti Seksualinę Magiją."

 

Ištrauka iš knygos „The Mystery of the Golden Blossom", pagal Samael Aun Weor

 


   „Žmogau, pažink    save ir tu pažinsi    Visatą bei dievus.“

     - Delfų orakulas

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos