Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Mėnuliškieji Kūnai


Visos tikros ezoterinės ir okultinės mokyklos grindžia savo studijas šiuo teosofiniu Septynetu.

Teosofinis Septynetas:

  1. Atmanas (Slaptasis)
  2. Budhi (Dvasinė Siela)
  3. Aukštesnysis Manas (Žmogiškoji Siela)
  4. Žemesnysis Manas (Mentalinis Kūnas)
  5. Kama Rupa (troškimų ar Astralinis Kūnas)
  6. Linga-Sarira (gyvybinis kūnas)
  7. Sthula-Sarira (fizinis kūnas)


Atmanas


Atmanas yra Viešpats, Slaptasis. Budhi yra Dvasinė Siela. Aukštesnysis Manas yra Žmogiškoji Siela.

Slaptasis, Viešpats, turi dvi sielas. Pirmoji yra Dvasinė Siela (Budhi), antroji yra Žmogiškoji Siela (Aukštesnysis Manas, priežastinis principas).

Šios dvi sielos turi dirbti klausydamos Viešpačio nurodymų, bet tai yra įmanoma tik tapus Mokytojais. Kol Žmogiškoji Siela dirba, Dvasinė Siela žaidžia.

Dvasinė Siela yra moteriška, o Žmogiškoji Siela - vyriška. Mokytojuose Dvasinė Siela paprastai yra kupina vaisių, kurie - jiems užgimus - Žmogiškosios Sielos turi būti subrandinami.

Septyni Esybės kūnai

Žmonės labai didžiuojasi savo mentaliniu kūnu, nes naudoja jį Samprotavimui, apsvarstymui, planavimui ir t. t. Tačiau šis mentalinis kūnas yra 100% mėnuliškas, visi gyvūnai jį turi likutinėje būsenoje.

Žmonės gyvena gyvuliškų aistrų pasaulyje ir mėgaujasi savo aistringais troškimais, nes mūsų turimas emocinis įrankis yra tik mėnuliškas gyvuliškas kūnas, pilnas gyvuliškų troškimų. 

Gyvybinis kūnas yra tetra-dimensinis kūnas, tai - induistų Linga-Sarira, gyvas visų fizinių, cheminių, kalorinių, suvokimo veiklų, t. t. pagrindas. Iš tikrųjų gyvybinis kūnas yra tiktai aukštesnioji fizinio kūno dalis, fizinio kūno tetra-dimensinė dalis.

Daugelis Aiškiaregių mentaliniame ir troškimo įrankiuose paprastai mato mielą ir labai nuostabią būtybę elektriškai mėlynos spalvos, kuri yra labai lengvai supainiojama su Žmogiškąja Siela ar su sąmoningos valios kūnu (Priežastiniu Kūnu).

Iš tikrųjų, „Intelektualus Gyvūnas“ dar neturi priežastinio kūno. Nuostabi mėlyna būtybė, kurią mėnuliškuose įrankiuose mato aiškiaregiai, yra tai, kas Zen budizme vadinama Budhata, Esme, mumyse esančios šventos Žmogiškosios Sielos dalele. 

Joks „intelektualus gyvūnas“ neturi priežastinio kūno. Joks „intelektualus gyvūnas“ nėra įkūnijęs nemirtingos triados. Jei kažkas įkūnytų savo dievišką, nemirtingą triadą, jis akimirksniu nustotų būti „intelektualiu gyvūnu“ ir taptų Žmogumi.

Tik susikurdami Sauliškuosius Kūnus mes galime leisti sau prabangą įkūnyti dievišką, nemirtingą triadą: Atmaną, Budhi, Manas.

Jei mes norime pakilti, pirma turime nusileisti. Tik nusileisdami į Devintąją Sferą, mes galime susikurti sauliškuosius kūnus, kad galėtume įkūnyti nemirtingą triadą ir taptume žmonėmis.

Dabar mes esame tik „intelektualūs gyvūnai“. Intelektas yra mūsų unikali puošmena, taigi jei jis būtų iš mūsų paimtas, mes taptume niekam tikusiais gyvūnais, netgi menkesniais už orangutangus ir gorilas; mes būtume kvailos, negalinčios apsiginti ir žvėriškos būtybės. 

Zen budizmas mėnuliškus kūnus laiko mentalinėmis formomis, kurias mes turime išskaidyti, susmulkinti į dulkes.

Mėnuliškieji kūnai yra bendra visų gyvūnų ypatybė, įskaitant „intelektualų gyvūną“, klaidingai vadinamą žmogumi.

Tik susikurdami sauliškuosius kūnus mes galime sau leisti prabangą įkūnyti nemirtingą triadą, kad galėtume tapti tikrais žmonėmis.

Sauliškieji kūnai yra Sąmoningo darbo su savimi rezultatas.

Tik nusileisdami į Devintąją Sferą mes galime susikurti sauliškuosius kūnus ir įkūnyti nemirtingą triadą, kad aukštesniuosiuose pasauliuose galėtume gimti naujais Mahamanvantaros Mokytojais.

Sapnuodamas ir po mirties „intelektualus gyvūnas“ gyvena antjutiminiuose pasauliuose su mėnuliškaisiais kūnais, kurie yra šalti ir vaiduokliški. 

Sauliškieji kūnai yra gyvos, spindinčios, didingos liepsnos. Atminkite, jog angelai, Arkangelai, Mokytojai, t. t. naudoja sauliškuosius kūnus.

Autentiškas sauliškasis astralinis kūnas yra įrankis iš audinių ir kaulų, bet ne iš Adomo audinių; tai yra nenusakomo grožio ir aukščiausios laimės kūnas.

Tikras sauliškasis mentalinis kūnas yra rojiškas kūnas, kūnas iš audinių ir kaulų, bet ne iš Adomo audinių; tai yra moteriškos, imlios prigimties kūnas.

Tikrasis sauliškas mentalinis kūnas peržengia samprotavimą; jis yra Suvokimo įrankis.

Tiems, kam priklauso šis kūnas, nereikia priimti ar atmesti; jie suvokia, štai ir viskas.

Autentiškas sauliškas mentalinis kūnas turi tris šimtus tūkstančių klanų ar magnetinių centrų, ir kiekvienas klanas turi lengvai vibruoti tokiu pačiu tonu.

Mentalinis sauliškasis kūnas su savo trimis šimtais tūkstančių klanų yra didis ir nuostabus.

Adeptas, kuriam priklauso visiškai išvystytas mentalinis sauliškasis įrankis, akimirka po akimirkos patiria ir suvokia tiesą, be milžiniškos minčių kovos.

Tikras sąmoningos valios kūnas adeptui suteikia sąmoningą nemirtingumą.

Toks kūnas adeptui leidžia atlikti veiksmus, kylančius iš sąmoningos valios; jis adeptui leidžia nulemti aplinkybes.

Kiekvienas aukštesniuosiuose pasauliuose gimęs Mokytojas turi pašalinti mėnuliškus kūnus; šie kūnai apima mūsų gyvuliškas liekanas, išlikusias nuo senovės laikų.

Paprastos ir eilinės išsikūniją sielos, apsirengę savo mėnuliškais kūnais, atrodo kaip šalti, vaiduokliški, nesąmoningi lunatikai gyvenantys praeityje.

„Intelektualus gyvūnas“ yra 100% mėnuliškas ir tikrai nėra tikras žmogus.

Tik susikurdami sauliškuosius kūnus mes tampame tikrais žmonėmis.

 


Ištrauka iš knygos „Light from Darkness“ pagal Samael Aun Weor

 


 „Egzistuoja daug  mokinių, kurie nors ir  žinodami mūsų  technikas astraliniai  projekcijai atlikti, vis  tiek neišmoko valingai  to daryti. Šių studentų  nesėkmė yra ta, jog jie  jau prarado astralinio  kūno galias; tokie  studentai neturi kitos  išeities, kaip tik  pasinerti į meditacijos  discipliną – taip jie  atgaus savo prarastas  galias.“ 

  - Samael Aun Weor

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos