Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Kodėl Seksualinė Magija yra tokia svarbi dvasiniam vystymuisi?


Seksualumas yra ir kuriantis, ir naikinantis. Lytinių Santykių kūrybinės jėgos kristalizuoja naują, aukštesniąją prigimtį praktikuojančiajame, kai tuo tarpu naikinančios jėgos pašalina Žmogaus žemesniąją prigimtį, kuri yra susieta su mūsų Evoliucija, keliaujant per gyvūnų karalystę.

Ši aukštesnė prigimtis yra bendrai vadinama siela ar, tiksliau, Sauliškaisiais Kūnais. Jie yra trys Slaptojo drabužiai, kurie yra suformuojami per transmutuotos Seksualinės Energijos prisotinimą trijose viena po kitos einančiose energijos oktavose. Jie yra vadinami saulės Astraliniu Kūnu, saulės Mentaliniu Kūnu ir saulės Priežastiniu Kūnu, juose atitinkamai slypi emocijų, minčių ir valios principai.

Esamame žmoguje (ar geriau sakant „Intelektualiame Gyvūne“) šie trys principai išreiškia save per tris žemesnius drabužius, susietus su bendra, gyvuliška prigimtimi. Bendrai jie yra vadinami Ego. Taigi vietoje saulės astralinio kūno žmogus turi troškimų kūną arba Kama Rupa, vietoje saulės mentalinio kūno turi mėnulio (mėnulišką) mentalinį kūną ir vietoje saulės priežastinio kūno turi psichologinių agregatų legiono gyvulišką valią.

Pasitelkęs seksualinę magiją, siekiantysis gali suformuoti saulės kūnus ir pradėti suvokti Dievą, kaip aukščiausiąjį, nors tai ir nereiškia mėnuliškų kūnų pašalinimo. Kai saulės kūnai yra suformuojami, o mėnulio kūnai nepašalinami, tada sielai priklauso dvigubas gravitacijos centras, vienas angeliškas, o kitas šėtoniškas. Todėl yra svarbu pašalinti mėnulio kūnus. Mėnulio kūnai yra sunaikinami pasitelkiant revoliucinę psichologiją, kuri teisingai atliekama atneša psichologinę mirtį (ego sunaikinimą). Trumpai tariant, reikalingas savęs stebėjimas ir atsidavimas pastoviai Meditacijai, jei mes norime, kad įvyktų mūsų defektų ir ydų suvokimas. Tam tikras ego procentingumas gali būti pašalintas ir vienišo žmogaus, tačiau psichologinės mirties viršūnė yra randama pačioje seksualinėje magijoje. Tai atliekama prašant savo individualios Dieviškosios Motinos sunaikinti tam tikrą ego-Agregatą, kuris prieš tai buvo suvoktas per meditacijos mokslą.

Plačiau knygoje „The Mystery of the Golden Blossom”.

 


 „Geriau vargšas, kuris  dorai gyvena, negu  kvailas, kuris suktai  kalba. Be išmanymo  net uolumas nėra  geras dalykas, nes  žmogus, kuris skuba,  suklumpa.“

    - Patarlės 19:1-2

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos