Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Kas yra Seksualinė Magija?


Aukščiausia Alchemijos ir Tantros forma yra seksualinė magija ar maithuna.

„Indijoje egzistuoja trys tantros tipai: Baltoji tantra, juodoji tantra ir pilkoji tantra. Baltojoje tantroje seksualinė magija yra praktikuojama neišliejant Sėklos. Juodojoje tantroje egzistuoja sėklos išliejimas. Pilkojoje tantroje sėkla yra išliejama arba ne. Kartais sėkla išliejama, o kartais neišliejama. Šis tantros tipas atsidavusįjį veda link juodosios tantros.“ – iš knygos „The Perfect Matrimony“

Svarbu suvokti, jog vienintelė seksualinės magijos forma, kuri išlaisvina ir pabudina Sąmonę, yra baltoji tantra. Atsirado daug juodosios tantros doktrinų, kurios propaguoja orgazmą kaip dvasingumo kelią, ir nors yra tiesa, kad šios praktikos pabudina praktikuojantįjį, tačiau jos tai padaro su priklausomybe nuo Ego. Šiandieną Žmogus gali rasti daugelį mokyklų, kurios kalba apie pabudimą, tačiau tik vienetai suvokia, jog pabudimas yra dualybė.

„Daugelis miegančiųjų žemės dulkėse atsibus: kai kurie amžinajam gyvenimui, kiti gėdai ir amžinajai negarbei.“ - Danieliaus knyga 12:2

Norint pabusti visuose kūrinijos aspektuose, būtina yra juos įsisavinti, o tai įmanoma tik per visišką Troškimo pašalinimą. Tai yra Baltosios tantros kelias, jis yra ypatingai sunkus, bet taip pat jis šlovingai apdovanoja, apdovanoja būtent žmogaus susijungimu su dievybe. Diametraliai, juodosios magijos metodai sukelia nepilnavertį, žemesnįjį sąmonės pabudimą troškime. Tokio tipo pabudimas yra tik pragariškuose regionuose, nes tie, kas praktikuoja juodąją tantrą, neįveikia savo troškimo ir todėl jie lieka pririšti prie pačių žemiausių kūrinijos dėsnių. Juodieji magai (tie, kas praktikuoja juodąją tantrą) gali turėti tam tikrų Galių, bet tik žemesniuose pasauliuose, Pragare. Bet kas yra dar svarbiau, šis žemesnysis kelias sukelia milžiniškas skolas (karmą) ir Kančias. „Rabinas Johanan  pasakė: „žydai yra  palyginami su  alyvmedžiu, kadangi  alyva atiduoda savo  aliejų tik stipriai  suspausta, taip pat ir  žydai nesugrįžta į  teisumą nepatirdami  kančių.“

 - Talmudas, Menahot  53b

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos