Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Kas yra transmutacija?


Transmutacija yra energijų transformacija, konkrečiai liečianti seksualinės energijos transformaciją. Endokrininėje sistemoje, hormonų sekrecijoje, egzistuoja pagrindinė Seksualinė Energija, kuri taip pat egzistuoja spermoje ir Sėkloje. Ezoterikoje sėkla yra siejama su abiejų: ir vyro, ir moters seksualine sekrecija, kuri taip pat yra vadinama Ens Seminis. Šis Ens Seminis gali būti transformuotas į ypatingai pagyvinančią energiją, kuri tiesiogine prasme yra Savirealizacijos didžiojo darbo kertinis akmuo. Visi seksualinės transmutacijos padariniai formuoja tam tikrą dvasinę stimuliaciją, galinčią sukelti tikrą psichologinį pasikeitimą.

Samael Aun Weor dažnai kalba apie psichologines revoliucijas. Revoliucija įvyksta tik sunaikinant dūlėjančias praeities normas ir tuo pat metu formuojant naują kūrimą. Induizme dieviškoji pora Šiva-Šakti yra kūrėjas-naikintojas ir jie dažnai yra vaizduojami tantriniame susijungime. Taip pat ir seksualinė energija gali kurti bei naikinti, ir tai nėra susieta vien tik su fiziniu aspektu, bet ir su psichologiniu.

Iš esmės, savęs pakeitimo raktas slypi kūrybinės energijos transmutacijoje, kadangi tik ji gali sukurti dvasinę prigimtį viduje. Nelaimei, daugelis dievobaimingų siekiančiųjų nežino nuostabios realybės ir tampa neišvengiama, jog nepraktikuojantys kokios nors seksualinės transmutacijos formos, lieka neveiklūs ir negalintys įveikti savo pačių asmeninių ydų ir Defektų. Šio fakto paliudijimai yra liūdni pasakojimai apie besilaikančius celibato budizmo, induizmo, krikščionybės, t. t. mokyklose, kurie nežino kaip valdyti savo pačių seksualinę energiją (Šventąją Dvasią), ir taip jie arba be galo kenčia dėl šlapių sapnų [poliucijos], arba pasiduoda masturbacijos ydai. Šios problemos gali būti išspręstos tik seksualinės transmutacijos mokslo dėka.

Kiekvienas nuoširdžiai dvasingas aktas yra aprūpinamas (energija) per transmutaciją, taigi Meditacija, Mantra, Malda, t. t. yra seksualinės energijos transmutacijos papildymai. Vis dėlto, vienišiems asmenims yra svarbu atlikti tam tikrus Pranajamų pratimus, kad būtų galima pasinaudoti nematomos seksualinės energijos suteikiama nauda. Susituokusieji turėtų praktikuoti seksualinę magiją, nes tai yra geriausias seksualinės transmutacijos metodas.

 


 „Neapykanta  nesustabdoma  pasitelkus neapykantą,  bet tik pasitelkus  meilę; tai yra amžina  taisyklė.“

   - Buda Šakjamunis

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos