Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Kas jei mano sutuoktinis (-ė) nenori praktikuoti Seksualinės Magijos?


Mes visada turime gerbti kitų valią, vis dėlto, gnostikas studentas turi pasiryžti niekada Nesanguliauti, netgi jei sutuoktinis (-ė) nepriima Arkano A. Z. F. Seksualinė magija yra įmanoma praktikuojančiąjam, net jei kitam visai nerūpi transmutacija. Praktikuojant tokiu būdu, tai nebus taip veiksminga, tačiau vis tiek tai turės milžinišką galią.

„Kitiems sakau aš, ne Viešpats: jei kuris brolis turi netikinčią (seksualine transmutacija) žmoną ir ji sutinka gyventi su juo, tegul jos nepalieka. Taip pat ir moteris, turinti netikintį (seksualine magija) vyrą, kuris sutinka su ja gyventi, tegul jo nepalieka.

Mat netikintis vyras pašventinamas per žmoną, o netikinti žmona pašventinama per tikintį vyrą. Antraip jūsų vaikai būtų netyri (gimę iš sanguliavimo), o dabar jie šventi (nes jie gims iš Šventosios Dvasios nekalto prasidėjimo vandenų).

Bet, jei netikintis nori skirtis, tegul atsiskiria. Tokiais atvejais brolis ar sesuo nėra susieti, nes Dievas yra mus pašaukęs santaikai. Iš kur žinai, žmona, galėsianti išgelbėti vyrą (rodydama pavyzdį)? Arba iš kur tau žinoma, vyre, jog išgelbėsi žmoną? Todėl, kaip Viešpats kuriam paskyrė, kadangi Dievas pašaukė visus (vienus Savirealizacijai, o kitus ne), to jis ir toliau tesilaiko (pagal savo karmą ir vidinius impuslus). Taip aš mokau visose bažnyčiose.“ - Pirmas laiškas korintiečiams 7:12-17

Jei nesantis gnostiku sutuoktinis (-ė) sutinka, kad jūs praktikuotumėte seksualinę transmutaciją, tai yra viskas, ko reikia. Tačiau, jei sutuoktinis (-ė) yra labai suktas ir visiškai atmeta seksualinę magiją, jei jis ar ji reikalauja sanguliavimo, tada situacija tampa sudėtinga. Kartais gal gnostikui užtektų apsimesti, jog jis pasiekia orgazmą, nors iš tikrųjų taip ir nebūtų. Bet jei tai neįmanoma, tada siekiantysis turi apsispręsti: arba link Esybės savirealizacijos, arba ne.

Kaip teigia Paulius: „jei netikintis nori skirtis, tegul atsiskiria“. Jei sutuoktinis (-ė) atsisako Lytinių Santykių ir atsisako atsiskirti, tada studentas gali žengti link skyrybų. Tačiau skyrybos turėtų būti pasirinktos tik tada, kai jau visa kita buvo išbandyta. Už skyrybas bus gauta karma, tačiau priartėja toks laikas, kai tolimesni santykiai atneša dar didesnę karmą.

Galų gale neegzistuoja tikslūs nurodymai, ką reikėtų daryti. Kiekvienas turi savo specifinę karmą, su kuria turi dirbti. Tik po to, kai sudentas labai giliai pameditavo dėl jo ar jos problemos, turėtų būti imtasi veiksmų šiuose reikaluose.

 


 „Iš tiesų sakau jums:  kas nepriima Dievo  karalystės kaip kūdikis,  neįeis į ją.“

   - Evangelija pagal    Morkų 10:15

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos