Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Kaip dėl celibato? Argi ne visi didieji dvasiniai mokytojai praktikavo susilaikymą?


Tai yra paplitęs neteisingas požiūris, jog visiškas Lytinių Santykių išsižadėjimas yra kelias link dvasinio išsilaisvinimo. Realybėje, seksualinio akto gali būti atsisakyta tik tada, kai Žmogus suformavo Sauliškuosius Kūnus.

Du svarbūs krikščionybės aspektai yra Antroji Mirtis ir Antrasis Gimimas. Antroji mirtis įvyksta tada, kai kažkam nepavyksta susikurti saulės kūnų iki tol, kol mėnulio kūnai pradeda devoliucionuoti. Mėnulio kūnai yra gamtos dovana, jie priklauso gamtai, o viskas gamtoje visada sugrįžtą į gamtą. Stebėkite kaip augalai auga iš žemės, gyvūnai ėda jų vaisius, vaisiai yra transformuojami į atliekas ir jos patręšia žemę. Kiekvieno asmens fizinis kūnas atsiranda iš žemės energijos ir kai jis miršta, sugrįžta į žemę. Procesas, liečiantis mėnulio kūnus, yra lygiai toks pat, tik jie nėra fiziniai, bet greičiau „protoplazminiai“. Mėnulio kūnai vystosi per mineralų, augalų ir gyvūnų karalystes; aukščiausias šios evoliucijos taškas yra humanoidų karalystėje (kuri klaidingai vadinama žmonija). Tai reiškia, jog po humanoidų karalystės, mėnulio kūnai (ego) pradeda devoliucionuoti, išsigimti. Šis devoliucijos procesas yra Kančios pragare. Nelaimei, Siela-Esmė (vienintelis vertingas dalykas viduje) yra įkalinta mėnulio kūnuose, taigi, kai šie drabužiai yra pašaukiami atgal į gamtą, Esmė yra traukiama kartu su jais. Sakoma, kad žmogus būna įkalintas pragare todėl, kad jis turi kentėti ilgą laiko tarpą, kol šie mėnulio kūnai bus sunaikinti. Visas šis procesas yra vadinamas antrąją mirtimi; kūno mirtis yra pirmoji mirtis, ego mirtis – antroji mirtis. Esmė įkalinta ego yra nemirtinga.

Antrasis gimimas yra tas, kurio Jėzus bando išmokyti Nikodemą. Jėzus sako, kad žmogus turi gimti iš naujo, kad galėtų įžengti į Dangų.

Jėzus atsakė: „Iš tiesų, iš tiesų sakau tau: jei kas neatgims iš naujo, negalės regėti Dievo karalystės. 

Nikodemas paklausė: „Bet kaip gali gimti žmogus, būdamas nebejaunas? Argi jis gali antrą kartą įeiti į savo motinos įsčias ir vėl užgimti?“

Jėzus atsakė: „Iš tiesų, iš tiesų sakau tau: kas negims iš vandens ir Dvasios, neįeis į Dievo karalystę. Kas gimė iš kūno, yra kūnas, o kas gimė iš Dvasios, yra dvasia. Nesistebėk, jog pasakiau: jums reikia atgimti iš naujo. Vėjas pučia, kur nori; jo ošimą girdi, bet nežinai, iš kur ateina ir kurlink nueina. Taip esti ir su kiekvienu, kuris gimė iš Dvasios.“

Nikodemas atsiliepė: „Kaip tai gali būti?“. Jėzus jam atsakė: „Tu esi Izraelio mokytojas ir šito nesupranti?

- Evangelija pagal Joną 3:3-10

Nikodemas nesugebėjo suprasti, jog ta pati energija, kuri pagimdo kūną, gali pagimdyti „dvasią“, saulės kūnus. Lytiniai santykiai yra vienintelis kelias gimti ir vienintelis kelias gimti iš naujo. Gyvybės vandenys yra Pradžios vandenys, virš kurių dvelkė Jehova Elohimas. Jie yra kūrinijos vandenys, kūrybiniai vandenys, Seksualinė Energija. Kad pamatytų Dievo karalystę, žmogus turi siekti antrojo gimimo, nes kai taip atsitinka, žmogus veikia su kūnu, kuris nėra kilęs iš gamtos, bet iš jo pačio vidinės dievybės. Saulės kūnai yra nemirtingi ir save palaikantys, jie nėra susieti su motinos gamtos evoliucine ir devoliucine mechanika. Susikurdamas saulės kūnus, žmogus pasiruošia tam, kas yra aprašyta parabolėje Karalaičio vestuvės“ (Evangelija pagal Matą 22). Ten karalius išmetė laukan vyrą, kuris nebuvo tinkamai apsirengęs. Kitais žodžiais sakant, tas vyras bandė įžengti į Dangų su purvinais Ego skudurais ir todėl buvo įmestas į Pragarą.

„Tie okultizmo studentai, kurie mano, jog gali pasiekti Savirealizaciją be Arkano A. Z. F. absoliučiai klysta. Ponia Blavatskaja, parašiusi šešis knygos „Slaptoji Doktrina“ tomus, teigė, jog tie, kas nori pažinti Chiramo paslaptis, turi ieškoti tarp senovės alchemikų. Ji pabuvojo Agartoje; atsisakė Nirvanos, kad pasiektų Veneros Iniciaciją. Ji jau yra dukart-gimusi, kadangi jai priklauso sauliškieji kūnai ir ji gyvena šventuose vienuolynuose. Ji ketina sugrįžti į šį pasaulį, kuris yra kartesnis už tulžį ir ruošiasi įsikūnyti į fizinį kūną JAV, Niujorke. Žymi Mokytoja Blavatskaja buvo tikra jogė, Kuthumio mokinė; nors ir tapusi našle nuo grafo Blavatskio, ji ištekėjo už pulkininko Olkoto, kad galėtų dirbti su seksualinės magijos Arkanu. Tik tokiu būdu ji pasiekė gilią realizaciją.

Didis jogas-avataras Šri Lahiri Mahasaja buvo pašauktas į Iniciaciją nemirtingo Babadžio, kai jau turėjo sutuoktinę. Taigi taip jogas-avataras pasiekė savirealizaciją. Indostane seksualinė magija yra žinoma sanskrito kalbos terminu „Oordhvarata“.

Tikri jogai praktikuoja seksualinę magiją su savo sutuoktinėmis. Egzistuoja du Bramačarjos (seksualinės abstinencijos) tipai: sauliškas ir mėnuliškas. Sauliškasis tipas yra tiems, kurie pasiekė antrąjį gimimą. Mėnuliškasis tipas yra ta absurdiška seksualinė abstinencija, kuri tarnauja tik tam, kad sukeltų nešvankias naktines seksualines poliucijas su savo lemtingomis pasekmėmis.“

Samael Aun Weor, iš knygos „The Initiatic Path in the Arcana of Tarot and Kabbalah“

Bramačarja be seksualinės transmutacijos metodų visada baigiasi nesėkme. Svarbu paminėti, kad kai kurie jogai, tokie kaip Svamis Šivananda, viešai moko bramačarjos kartu su seksualinės transmutacijos žiniomis, ir todėl bandantieji išsižadėti lytinių santykių išvengia gėdingų naktinių išsiliejimų. Nepaisant to, pilna savirealizacija yra neįmanoma be seksualinės magijos.

„Tibetiškame budizme, ypatingai jei pažiūrėsite į dievybių su kitomis savo pusėmis ikonografiją, pamatysite daug aiškaus seksualinio simbolizmo, kuris dažnai sukelia klaidingą įspūdį. Iš tikrųjų, šiuo atveju yra panaudojamas seksualinis organas (organai), bet vykstantis energijos judėjimas galiausiai yra visiškai kontroliuojamas. Energija niekada neturėtų būti išleidžiama. Ši energija turi būti kontroliuojama ir galiausiai sugražinta į kitas kūno dalis. Praktikuojančiam Tantrą reikalinga išvystyti gebėjimą panaudoti savo palaimą ir palaimingas patirtis, kurias konkrečiai sukelia atkuriančiųjų skysčių tėkmė žmogaus energijos kanaluose. Kritiškai svarbu sugebėti save apsaugoti nuo išsiliejimo klaidos. Tai nėra tik grynai eilinis seksualinis aktas. Ir čia mes galime pamatyti ypatingą ryšį su Celibatu. Ypatingai Kalačakros tantros pritaikyme šis pamokymas - apsaugoti save nuo energijos išliejimo - yra laikomas labai svarbiu. Kalačakros literatūra mini trijų tipų palaimingas patirtis: viena yra palaiminga patirtis, sukelta energijos tėkmės; kita – nekintama palaiminga patirtis; ir dar kita – nepastovi palaiminga patirtis. Pagal mane, kai Buda priėmė celibato įžadus, toje pakopoje jis nepateikė visų tos taisyklės ar disciplinos priežasčių. Pilnas paaiškinimas išplaukia tada, kai mes žinome Tantrajanos sistemą.“

– keturioliktasis Dalai Lama 

Buda, Jėzus, Krišna, Mahometas, Kecalkoatlis, t. t. – visi jie praktikavo seksualinę magiją, tačiau darė tai slapta. Praeitoje eroje, kad būtų supažindinti su seksualumo paslaptimis, žmonės pirma turėjo apvalyti save per daugelio metų intensyvias pastangas ir tik tada jiems būdavo pasakoma seksualinės magijos paslaptis. Pavyzdžiui, Tibeto vienuolis, tvirtinantis, jog jis pasiekė Anutara jogos tantros lygmenį, paprašė tryliktojo Dalai Lamos leidimo praktikuoti su savo žmona; kai Dalai Lama parašė jo pasiekimo įrodymo, vienuolis paėmė jako ragą ir aprišo jį mazgu, taip pademonstruodamas meistriškumą energijos ir materijos įvaldyme. Tik tada Dalai Lama suteikė šiam vienuoliui savo palaiminimą praktikuoti aukščiausiąją Tantrajanos (seksualinės magijos) jogą. 

Praeityje, viskas, kas buvo susieta su seksualine magija, buvo laikoma paslaptyje. Šiandieną taip daugiau nėra. Laikai pasikeitė. Dabar Edeno (lytinių santykių) paslaptys yra duodamos visiems, kas nori pasinaudoti jų suteikiama nauda.

 


 „Visa išmintis ateina iš  Viešpaties, ir pasilieka  jame amžinai.“

  - Siracido knyga 1:1

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos