Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Įžanga


Esminė ir Alchemijos, ir Tantros prielaida yra energijos transformacija. Jei Žmogus mano, jog dvasinio darbo pagrindas yra pasiekti transformaciją savo pačio „psichikoje“ ar sieloje, tai tada tampa akivaizdu, jog šis pagrindas yra ištobulinamas alchemiškuose ir tantriškuose darbuose. Realybėje, tantra ir alchemija yra lygiai tas pats dalykas.

Veiksmingiausia sistemos transformacija vyksta panaudojant labiausiai sukoncentruotą jos energijos centrą. Fiziniame organizme šis centras yra būtent patalpintas lytiniuose organuose. Dėl tos priežasties Seksualinės Energijos Transmutacija yra pagrindas fizinei, psichologinei ir dvasinei transformacijai. Tai yra nuostabus raktas, kuris slypi kiekvienos šventos tradicijos centre.

Biblijoje apie transmutaciją yra kalbama kaip apie pagrindą, ant kurio mes turime pastatyti savo dvasinę šventyklą (evangelija pagal Matą 7:24) Šis pagrindas, seksualinė energija, yra tas pats šventyklos kertinis akmuo, suklupimo akmuo ir papiktinimo uola (Petro pirmas laiškas 2:4-8), tai tas pas alchemijos Filosofinis Akmuo, masonų kubinis akmuo, kabalos „pagrindas“ (Yesod), juodasis Elagabalo akmuo, Amforasep akmuo, t. t.

Šis „akmuo“ iškyla iš seksualumo vandenų, iš tų pačių Pradžios vandenų, kurie liejasi iš Gyvybės Medžio. Edeno sodo centre egzistuojantis Gyvybės Medis yra tas pats, kaip ir Kabaloje studijuojamas „Otz Chiim”. Medis yra randams visur. Nuostabu yra pamatyti tuos pačius Gyvybės Medžio vandenų vaizdus tibetiečių, egiptiečių ir majų kultūrose.

Jei mes nubrėšime Gyvybės Medį ant žmogaus organizmo, tada taps akivaizdu, jog Yesod yra susietas su lytine funkcija, nors Yesod nereiškia tantrizmo. Tantrizmą mes randame Yesod aukštesniame atitikmenyje, Daath. Daath reiškia žinias ar Gnosis, tai yra iliustruojama Gero bei Pikto Pažinimo Medžiu. Egzistuoja ypatingas ir labai svarbus ryšys tarp seksualumo ir žinių, todėl ir yra teigiama: „Adomas pažino Ievą“, kai jie atliko seksualinį aktą. Tikras Gnosticizmas yra Gnosis, Daath (tantrinių žinių) studijavimas.

Saliamono Ženklas ar Dovydo Žvaigždė yra visame pasaulyje randamas simbolis. Trikampis yra pagrindinė geometrinė konstrukcija ir ji simbolizuoja tris pradines kūrinijos jėgas: teigiamą, neigiamą ir neutralią. Šios trys jėgos egzistuoja bet kuriame kosmose, įskaitant ir žmogų, kuris pats yra Mikrokosmosas. Lygių, priešingai poliarizuotų, trikampių sujungimas sukelia energijos transformaciją, ir tai vadinama tantrizmu. Fiziškai tai yra vyro ir moters susijungimas, tai yra procesas, kuris nuaidi per visus egzistencijos lygmenis, visuose kūrybiniuose kosmosuose.

Šiandieninėje visuomenėje seksualumas yra suprantamas labai vulgaria ir materialia forma. Tik suvokę, jog seksualumas yra pirmesnis nei aktas tarp vyro ir moters, jog jis yra daug aukščiau nei geismo pojūčiai su kuriais normaliai jis yra asocijuojamas, mes galime sužinoti tikrąją tantrizmo prasmę. Tantrizmas nėra „Lytiniai Santykiai“, kaip juos supranta visuomenė, tačiau pačioje gilumoje nebūtų galima paneigti, kad tantrizmas yra niekas daugiau, kaip tik rafinuotas seksualumo terminas. Iš tikrųjų, tiesa, jog vyro ir moters sąjunga yra tantrinė, nors tokia yra ir išminties, užuojautos sąjunga ar sumani valios ir vaizduotės sąjunga, kuri formuoja esmę meditacijoje. Taigi tantrizmas yra mokslas įkinkyti energiją, kuri susiformuoja iš elementų sukryžiavimo.

Kryžius yra esminis tantrinis simbolis. Jis simbolizuoja tipiškų priešingybių susikryžiavimą ir šio proceso visas nuostabias pasekmes. Kryžius egzistuoja visur taip pat, egzistuoja egiptiečių Ankas-kryžius, krikščionių kryžius, Odino kryžius, Tau kryžius. Sulenktas kryžius ar svastika randama induizme, džainizme, budizme, visose Amerikos čiabuvių religijose, graikų-romėnų paslaptyse, t. t. Svastika yra transcendentinis simbolis, kuris savo gilumoje yra ne kas kita, kaip tik kryžius, besisukantis dėl tantriškų energijų, pasireiškusių per susikryžiavimo aktą. 

Visa tai mus kviečia apmąstyti seksualumo temą ir tantrizmo simbolizmą, kuris slypi visose religiškose tradicijose.


Seksualumo tipai

Egzistuoja trys pagrindinės seksualumo formos:

  1. Supraseksualumas: jis yra charakterizuojamas seksualinės energijos transmutacija, kurios kulminacija yra tokia būtis, kuri priklauso tokiems pranašams kaip Buda, Jėzus, Krišna, Mahometas, t. t. Jų kūnai, protai ir dvasios yra nenutrūkstamų ir nesuskaičiuojamų seksualinių transmutacijų pasekmė. Jie tobulai transformuoja kiekvieną egzistencijos akimirką, taip jie pilnai suvokia visų kosminių fenomenų tikrąją prigimtį.
  1. Įprastas seksualumas: jo funkcijos yra susijusios su rasės pratęsimu, kai neegzistuoja joks psichoseksualinis konfliktas.
  1. Infraseksualumas: jo funkcijos yra susijusios su visomis Sanguliavimo formomis ar su netinkamu seksualiniu elgesiu, įskaitant masturbaciją, neištikimybę ir homoseksualumą. Vėlgi, ši sritis kabaloje yra padalinta į Lilitos ir Naamos sferas.

 


 „Psichologinė  priklausomybė sukelia  išnaudojimą ir vergiją.“

 - Samael Aun Weor, iš  paskaitos „The Three  Minds“

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos