Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Alchemija ir Tantra

 

Du Edeno sodo Medžiai yra dvi esminės visų žinių šakos.

Gyvybės Medis yra Kabalos mokslas.

Žinių Medis (Pažinimo Medis) yra Tantros mokslas, ar kaip yra žinoma Vakaruose - Alchemija.Du Edeno sodo Medžiai


Alchemija:

„Al“ (arabiškai, kaip ir Alachas) reiškia Dievą, kaip ir „El“ (hebrajiškai) reiškia tą patį. „Chem“ ar „khem“ yra iš graikiško žodžio "kimia", kas reiškia lydyti ar sulydyti metalą. Taip pat šis žodis buvo senovės Egipto pavadinimas. Taigi sintezė yra Al-Kimia: susilydyti su Dievu.

Tantra:

Sanskrito kalba reiškia "kontinuumą" ar "nenutrūkstamą srovę". Tai yra 1) gyvybinės energijos kontinuumas, kuris palaiko visą egzistenciją, ir 2) žinių ir praktikų kategorija, kuri panaudoja gyvybinę energiją ir taip transformuoja praktikuojantį ją asmenį.


Žinių Medis (Alchemija/Tantra) yra Daath (Hebrajiškai - žinios), kurios yra tas pats, kas Gnosis (graikiškai - žinios).

Ši mokslas buvo žinomas ir pritaikytas senovės egiptiečių, actekų, majų, graikų, tibetiečių, indų, Zen ir Chan budistų, chaldėjų, zoroastriečių, sufijų ir daugelio kitų.

Žinių Medžio supratimas (Daath) yra esminis, kad būtų galima suprasti bet kokią religiją ar misticizmą.

"Ir įsakė žmogui Jehova Elohimas, tardamas: „Nuo visų sodo medžių tu gali valgyti, bet nuo Žinių Medžio nevalgyk, nes kai tik nuo jo paragausi, turėsi mirti..." - Pradžios knyga 2:16-17

Svarbu yra suvokti šių žodžių prasmę, nes tai yra pagrindinis skirtumas - ar pabusi kaip angelas, ar kaip Demonas

Alchemijos, Tantros knygos ir kursai tampa tokie paplitę kaip piktžolės. Auga susižavėjimas šiuo dalyku, tačiau kas iš viso to yra tikra ir tyra?

"Jeigu tau atrodo, kad Dzogchen (Tantrizmo) akiratis ir praktika yra visai paprasti, tai yra ženklas, kad tu nesupratai jos tinkamai. Būtų gana ironiška, jei aukščiausia iš devynių priemonių, Didysis Tobulinimas, būtų toks paprastas." - Keturioliktasis Dalai Lama

Senovinė, seniai gerbiama Tantrizmo tradicija yra sinonimiška tikrajai Vakarų Alchemijai. Abi jos siekia transformuoti inicijuotą studentą į aukščiausią žmogaus egzistencijos užbaigtumą: išgrynintą sielą, angelą, Budą, Mokytoją, laisvą nuo Kančių ir pažymėtą tyra, nesavanaudiška, savanoriška užuojautos išraiška.

Alchemija yra labiausiai žinoma dėl gobšių Aukso siekiančių „chemikų“, bet buvo saujelė tikrų Alchemikų, vyrų ir moterų, kurie išmoko kaip nugalėti mirtį, savanoriškai kurti vertingus metalus ir brangakmenius, išgydyti neišgydomas ligas; bet labiausiai jie buvo žinomi dėl Filosofinio Akmens sukūrimo: magiško daikto, kuris gali daryti stebuklus ir suteikti amžiną gyvenimą. Šios istorijos yra identiškos Rytų jogų ir vienuolių pasakojimams, kurie vaikščiojo su vėjais ir atlikinėjo visokius stebuklingus veiksmus.

Filosofinis Akmuo yra susietas su Jokūbo akmeniu.

"Toje vietoje, kur buvo su juo kalbėjęs, Jokūbas pastatė paminklinį akmenį, po to siūlydamas liejo ant jo gėrimą ir apliejo jį aliejumi." - Pradžios knyga 35:14

Filosimageofinis akmuo yra susietas su pamatiniu akmeniu, pasikartojančiai minimu krikščioniškose evangelijose.

         "Tad jums, tikintiesiems, atiteks šlovė, o netikintiesiems tasai          statytojų atmestasis akmuo tapo kertiniu akmeniu, suklupimo          akmeniu ir papiktinimo uola." - Petro pirmas laiškas 2:7-8

Filosofinis akmuo yra sukuriamas tobulinant mūsų pačių šiurkštų ir neapdirbtą akmenį, Grubų Akmenį.

Slapta Žinių Medžio išmintis atskleidžia mokslą, kaip galima išvystyti Filosofinį Akmenį, ar kitais žodžiais tariant, žmogaus šventyklą: Sielą.

Abi šio senovės mokslo šakos: Vakarų (Alchemijos), ir Rytų (Tantrizmo) buvo suskaidytos į daug variantų ir judėjimų. Tyrosios šakos iš esmės pasitraukė į pogrindį ar "išnyko" iš akiračio dėl intensyvaus persekiojimo ar atvirų žmogžudysčių. Jiems įkandin atsirado daug degeneravusių Sektų, kurios siekė tik patenkinti savo troškimus, taip pagimdydamos daugelį dabar išplitusių "dvasinių" judėjimų.

imageTiesą sakant, mes galime suskirstyti visas Alchemijos ir Tantrizmo formas į tris tipus: Baltąją, Pilkąją ir Juodąją.

Baltoji Tantros forma siekia netyrumą transformuoti į visišką Tyrumą, sukuriant „angelą“.

Juodoji Tantros forma siekia padidinti Troškimą, geismą, išdidumą ir galią, sukuriant „demoną“.

Pilkoji Tantra yra mišinys minėtų formų, tačiau neišvengiamai tampa Juodąja, nes žmoniją valdo galingi Ego.

Kad įeitum į teigiamą ir pakilią Baltosios Tantros realybę, reikalingas tikslus mokslas. Grįžimo pas Dievą mokslas nėra derybų objektas: yra tik vienas kelias pakilti, nors jis pasirodė žmonijai prisidengęs daugeliu pavidalų. Kaip didis kabalistas ir alchemikas Jėzus iš Nazareto pasakė:

       "Įeikite pro siaurus vartus, nes erdvūs vartai ir platus kelias        veda į pražūtį, ir daug juo einančių.

       Kokie ankšti vartai ir koks siauras kelias į gyvenimą! Tik nedaugelis jį        atranda.

       Sergėkitės netikrų pranašų (kurie moko klaidingų doktrinų), kurie        ateina pas jus avių kailyje (apsimetę nušvitusiomis būtybėmis), o        viduje yra plėšrūs (Prarajos) vilkai." - Evangelija pagal Matą 7:13-15

Skaitydami Samael Aun Weor raštus, jūs rasite daugelį Aukščiausios Jogos Tantros, kitaip žinomos kaip Alchemijos, formulių elementų. 

       "Tantros požiūriu, kūno gyvybinės energijos yra Proto įrankis. Kai        gyvybinės energijos yra tyros ir subtilios, žmogaus proto būsena        bus atitinkamai paveikta. Transformuodami šias kūniškas energijas        mes transformuojame Sąmonės būseną." - Keturioliktasis Dalai Lama


Samael Aun Weor knygos apie seksualinę transmutaciją

Kiekvienas Samael Aun Weor darbas yra susietas su Baltąja Tantra. Tačiau šie darbai yra konkretesni (nei likusieji) ir turintys daugiau detalių, praktinių žingsnių, kuriuos kiekvienas kandidatas turėtų žinoti.


„The Perfect Matrimony - Tantra: The Door to Enter into Initiation“

Pirmoji knyga išleista 1950m. Daugiau kaip 400 lapų praktinių žingsnių
ir informatyvių žinių siekiant padėti kiekvienam pasiekti gilią savęs
transformaciją.


„The Mystery of the Golden Blossom“

Knyga pilna istorijų, kurios iliustruoja tikrąją šiuolaikinio proto prigimtį,
taip pat praktinių pavyzdžių ir svarbių detalių apie alcheminį darbą.

 


Paimta iš gnosticteachings.org svetainės


 "Ieškantysis  tenesiliauja ieškojęs,  kol neras, o kai ras,  bus sukrėstas, o  sukrėstas bus  nustebintas, ir ims  viešpatauti virš visko."

 - Jėzus iš Nazareto, iš  knygos "Evangelija  pagal Tomą."

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos