Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas

__________________
Dievo Karalystė yra jūsų viduje, ji visur aplink, Ji nėra mediniuose ar akmeniniuose pastatuose.

„Perskelk medžio gabalą - ten esu aš, pakelk akmenį ir ten rasi mane.“

„Tas kas supras šių žodžių prasmę, neragaus mirties skonio.“

- Jėzus Kristus, iš knygos „Evangelija pagal Tomą“

__________________________________________________________________________


    „Kad ir ką bedarytumėte, niekada nepamirškite Meilės. Ji yra lyg vanduo, be kurio žmogus     užtrokšta. Ji yra Dieviškoji Motina kiekviename iš mūsų, kiekvienoje širdyje, jos šventykloje.     Kokia prasmė yra žinoti daugelį dalykų, jei širdyje nebėra Meilės? Ko verti mes esam, jei     studijuojame visa tai, bet širdyje neturime Dieviškosios Motinos (Meilės)?

    Tyliai girdžiu balsą viduje: „Mes turime ieškoti Kelio savo širdyse“, „Mūsų Gnosis yra mūsų     širdys“, „Prisimink tai mano sūnau...“

  - Administratorius

 

Visuotinė Religija
Visos religijos yra viena.
Religija yra unikali ir absoliučiai visuotinė.


“Visos religijos yra brangūs perlai, suverti ant auksinio dieviškumo siūlo.

Visos religijos išsaugo amžinas vertybes. Neteisingos religijos neegzistuoja.

Visos religijos yra reikalingos; visos religijos atlieka savo misiją gyvenime.“

- Samael Aun WeorZend Avestos
mokymai atitinka doktrininius principus esančius Egipto Mirusiųjų Knygoje ir išreiškia Kristaus principą. Homero Iliada, hebrajų Biblija, germanų Eda ir romėnų Sibilių Knygos turi tą patį Kristaus principą. To pakanka atskleisti, jog Kristus yra ankstesnis nei Jėzus iš Nazareto. Kristus nėra tik vienas individas. Kristus yra kosminis principas, kurį mes turime asimiliuoti savo fizinėje, psichinėje, somatinėje ir dvasinėje prigimtyje pasitelkdami seksualinę magiją.

Tarp persų Kristus yra Ormuzdas, Ahūra Mazda, baisusis ahrimano (šėtono), kurį mes nešiojamės viduje, priešas. Tarp induistų Krišna yra Kristus; taigi Krišnos evangelija yra labai panaši į Jėzaus iš Nazareto evangelijas. Tarp egiptiečių, Kristus yra Ozyris ir kas jį įkūnydavo iš esmės būdavo ozyrifikuotas. Tarp kinų Kosminis Kristus yra Fusi, kuris parašė Idzingą (dėsnių knygą) ir kuris įšventino Drakono dvasininkus. Tarp graikų Kristus yra vadinamas Dzeusu, Jupiteriu, dievų tėvu. Tarp actekų Kristus yra Kecalkoatlis, meksikietiškas Kristus. Germanų Edoje Balduras yra Kristus, kurį nužudė Hiodas, karo dievas, su strėle pagaminta iš amalo šakos ir t. t.

Taip mes galime paminėti Kosminį Kristų tūkstančiuose senovinių tekstų ir senų tradicijų, kurios tai pripažįsta jau milijonus metų prieš Jėzų. Visai tai kviečia mus pripažinti, jog Kristus yra kosminis principas slypintis esminiuose visų religijų principuose.

Neabejotinai, egzistuoja tik viena unikali ir kosminė religija. Ši religija dedasi skirtingomis formomis atsižvelgdama į laikmetį ir žmonijos poreikius. Taigi religiniai konfliktai yra absurdas, kadangi visos religijos iš esmės yra tik visuotinės kosminės religijos modifikacijos.

  Sąmonės Pabudinimas
Mes turime pasąmonę transformuoti į sąmonę.
Turime nustoti sapnuoti ir pabudinti sąmonę.


Būtina žinoti, kad žmonija gyvena su miegančia Sąmone. Žmonės dirba miegodami. Žmonės vaikšto gatvėmis miegodami. Žmonės gyvena ir miršta miegodami.

Kai mes prieiname išvadą, kad visas pasaulis gyvena miegodamas, tada mes suvokiame pabudimo būtinumą. Mums yra reikalingas sąmonės pabudimas, mes norime sąmonės pabudimo.


Susižavėjimas

Gilus miegas, kuriuo žmonija miega, yra sukeltas susižavėjimo.

Žmonės yra susižavėję viskuo gyvenime. Žmonės pamiršta Save, nes jie yra susižavėję. Girtuoklis bare yra susižavėjęs alkoholiu, vieta, malonumais, jo draugais ir moterimis. Išdidi moteris prieš veidrodį yra susižavėjusi savo žavesiu. Turtingas, godus asmuo yra susižavėjęs pinigais ir turtais. Nuoširdus darbininkas fabrike yra susižavėjęs sunkiu darbu. Tėvas šeimoje yra susižavėjęs savo vaikais.

Visi žmonės yra susižavėję ir giliai miega; vairuodami mašiną, mes esame apstulbinti kai matome skersai gatves besiveržiančius žmones, kurie nekreipia jokio dėmesio į slypintį pavojų važiuojant mašinoms. Kiti patys puola mašinoms po ratais. Vargšai žmonės... Jie vaikšto miegodami, jie atrodo tarsi lunatikai. Vaikšto miegodami, statydami į pavojų savo gyvybes. Bet kuris aiškiaregys gali matyti jų sapnus; žmonės sapnuoja dėl visko, kas juos žavi.


Miegas

Miegant fiziniam kūnui, Ego iš jo pabėga. Šis ego atsiskyrimas yra būtinas, kad gyvybinis kūnas galėtų atstatyti fizinį kūną. Tačiau mes galime tvirtinti, jog ego pasiima savo sapnus į Vidinius Pasaulius.

Taigi ego, esantis vidiniuose pasauliuose, užima save tais pačiais dalykais, kurie žavėjo jį fiziniame pasaulyje. Todėl, kietai miegodami, mes matome stalių jo dirbtuvėje, policininką saugant gatves, kirpėją kirpykloje, kalvį kalvėje, girtuoklį smuklėje ar bare, prostitutę apsuptą malonumų viešnamyje ir t. t. Visi šie žmonės gyvena vidiniuose pasauliuose, lyg jie egzistuotų fiziniame pasaulyje.

Nei vienas gyvas žmogus miego metu nepaklausia savęs ar jis yra fiziniame ar Astraliniame pasaulyje. Tačiau tie, kurie uždavė sau tokį klausimą miego metu, pabudo vidiniuose pasauliuose. Tada, didžiai nustebę, jie turėjo galimybę studijuoti visus aukštesniųjų pasaulių stebuklus.

Užduoti sau tokį klausimą aukštesniuosiuose pasauliuose (tomis miego valandomis) yra įmanoma tiktai išsiugdžius įprotį užduoti šį klausimą akimirka po akimirkos taip vadinamoje budrumo būsenoje.

Plačiau...


 „Nukreipki žvilgsnį į  savo vidų, ten rasi  daugybę dar nelytėtų  vietų. Išvaikščiok jas,  ištyrinėk jų griovas,  būk savo sielos  kosmologijos žinovas.

        - H. D. Toro

__________________

Kontaktai | Svetainės žemėlapis | Naujienos